top of page

תנאי שימוש באתר

 

כללי

מתן משקיעים בקהילה (ע"ר) מפעילה את: מרחב הלמידה של ישראל EDUIL ,סיסמה לכל תלמיד (להלן: הספק) מציע את המידע בשירות מקוון זה וברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

 

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הספק, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לספק, או לצדדים שלישיים שהתירו לספק להציג יצירותיהם באתרי הספק. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן).

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין.

שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט.

אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש לעשות שימוש בחומר המוגן באופן הפוגע בזכויותיהן הקנייניות של בעלי הזכויות ובכלל זה, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן.

   

קבוצות דיון

קבוצות הדיון הן מקום מפגש למורה, לתלמיד ולגולש המעוניינים להחליף דעות רעיונות ומידע.

קבוצות הדיון הן במה לשאלות ודיון פתוח עם אנשי הוראה ומדריכים בתחומים פדגוגים, מנהליים ואחרים.

קבוצות הדיון הן מקום לביטוי אישי, להצגת רעיונות, להסכים, לחלוק, לשבח או לבקר, יחד עם שמירה על עקרון חופש הביטוי, אנו מעוניינים לשמור על דיון הוגן וענייני ולכן:

אין להשתמש בשפה בוטה או מעליבה; הודעות שמטרתן העלבה אישית יוסרו על ידי הנהלת הקבוצה.

אין לפרסם בקבוצה תכנים בעלי אופי מסחרי.

אין לפרסם תכנים העלולים לפגוע באיש ובארגון או הוצאת לשון הרע עליהם יש לשמור על מסגרת חוקי המדינה.

דברי המשתתפים בקבוצה הם על דעת כותביהם בלבד.

מנהלי קבוצות הדיון שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר במה להודעות שאינן עולות בקנה אחד עם הנחיות אלה. בידם הזכות לנהוג על פי שיקול דעתם המקצועי; הודעות הפוגעות בכלל המשתמשים או הודעות שאינן רלוונטיות יוסרו על ידי מנהלי הקבוצות, על פי שיקול דעתם.

שימוש בעוגיות (Cookies) באתר

באתר נעשה שימוש בעוגיות מקומיות וזמניות. כלומר, הן יכולות להכיל קוד זיהוי למשתמש, אבל הוא יהיה תקף רק לאותה התקשרות מסויימת ורק עם אותו השרת בדיוק. ברגע שהמשתמש יסגור את הדפדפן, או יעבור לאתר אחר, העוגיות תאבדנה מהרלוונטיות שלהן. פרטיות המשתמשים לא תפגע, כי לא ניתן לבצע חיתוך פרופיל שיטוט עם ביקורים קודמים של המשתמש. וכן, משום שפרופיל שיטוט חד פעמי ניתן להרכבה ממילא, ללא שימוש בעוגיות על ידי תוכנות סטטיסטיות רבות.

יש לציין כי רב הדפדפנים מאפשרים מניעת שתילת עוגיות ו/או התרעה קודם השתילה.

 

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

הספק לא  יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

הספק  לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.

 

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.

לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לספק (אתרי צד ג'):

אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הספק לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לספק כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי הספק לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר.

כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למתחזק האתר .

בעת שימוש באתר אחר, על המשתמש לפעול בהתאם לתנאי השימוש של אותו אתר.

 

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר לספק באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-‏1981.

 

פניות לספק

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הספק, ניתן לפנות ישירות לספק באמצעות כתובת מייל support@sisma.org.il ו/או בטלפון 08-9149900

bottom of page