top of page

גאנט פעילות שגרירים

במיזם "אחר אתה חבר" תשפ"ד

מתחילים בבית (הספר)...

פעילות שיא ארצית

יום שיא משותף בין כל בתי הספר השותפים בתוכנית והצגת תוצרים ע"י השגרירים.

יום המעשים הטובים 
יום התנדבות ונתינה בית ספרי/יישובי בהובלת השגרירים

ועידת מועצת הסובלנות הארצית

מפגשים בין תרבויות בחג החגים  
פעילות מפגשי תרבויות מקוונים עם שגרירים בכל הארץ

הפעלת התוכנית המלווה בכל בית הספר
פעילות חקר והיכרות להכלה ונתינה במגוון תרבויות וקהילות.

הנעת הפעילות בבתי הספר
החתמת תלמידים, מורים, הורים וכל הקהילה היישובית על אמנת הסובלנות.

התכנסות "שגרירי מועצת הסובלנות"
מפגש פתיחת שנה עם כל השגרירים  ובחירות דיגיטליות ל יו"ר המועצה. 

הכשרת שגרירים
הפעלת תוכנית להכשרת שגרירים בחודשים יולי-אוגוסט

היערכות לקייטנות
רישום ויצירת קשר עם התלמידים/הורים

מאי 23
יוני 24
מאי 24
אפריל 24
מרץ 24
פברואר 24
ינואר 24
דצמבר 23
נובמבר 23
אוקטובר 23
ספטמבר 23
אוגוסט 23
יולי 23
יוני 23

תחילת הדרך...

bottom of page