top of page

שגרירי מועצת הסובלנות

מתחילים בבית (הספר)...

מיזם "סיסמה לכל תלמיד" בחר לקדם בשנה"ל תשפ"ד פעילות ערכית באמצעים דיגיטליים למען יצירת חברת מופת בישראל.

מועצת שגרירי הסובלנות של ישראל

הכשרת השגרירים שיהוו חלק מהמועצה הארצית ויקחו חלק בפעילויות יישוביות ומיזמיות בבית הספר ומחוצה לו.

Independence Day Parade

הכשרה דיגיטלית מהנה וייחודית

לצורך הרחבת היכולות והידע של השגרירים ישולבו בפעילות חקר ולמידה של הנושא בכלים דיגיטליים מתקדמים. בהם הכלים המובילים ביותר בעולם בתחום הבינה המלאכותית.

Kids Using Digital Tablet
Fists in Solidarity

יעדים

  • חיזוק ערכים חברתיים: שוויון, סובלנות, הכלה, נתינה וכבוד הדדי.

  • פיתוח יכולות חברתיות: חיזוק מיומנויות של עבודת צוות, פתרון בעיות ויצירת קשרים עם תלמידים אחרים.

  • הכרת תרבויות שונות: היכרות עם התרבויות והמגזרים השונים במדינת ישראל.

  • חשיבה יצירתית: התנסות בפעילויות יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה.

  • הצגת מידע: חיזוק מיומנויות הצגת המידע בדרכים שונות (משחק דיגיטלי, פרזנטציה, אינפוגרפיקה ועוד)

אחריות "שגרירי מועצת הסובלנות"

  • השתתפות בכנסים פיזיים/ מקוונים משותפים לכלל השגרירים בארץ.

  • שותפים ומקדמים פעילויות המיזם בנושא "אחר אתה חבר" בבית הספר ומחוצה לו.

  • מעבירים את הידע: שיתוף תלמידים בכישורים ובמיומנויות שהם צברו במהלך עבודתם.

  • תרבות שיח בנועם: אחריות לשמירת תרבות השיח בין התלמידים, למניעת בריונות, אלימות ושיח לא מכבד ותעביר לגורמים אחראים בבית הספר מקרים חריגים.

  • סיוע ועזרה לתלמידים: ליווי תלמיד/עולה חדש שהגיע לבית הספר, סיוע לתלמיד שונה צרכים להשתלב מבחינה חברתית.

Community
Red Carpet Event

פעילויות לדוגמה במהלך השנה

ליווי והובלה

השגרירים יהיו אחראיים להוביל את התוכנית השנתית המלווה בכל הכיתות בבית הספר.

 

אמנת הסובלנות

שגרירי החתמה על אמנת הסובלנות.

 

מכירים את שאר השגרירים

מפגשים מקוונים ופיזיים עם כל "שגרירי מועצת הסובלנות", יצירת דיון ופעילויות משותפות.

 

מכירים תרבויות

חשיפה לעולם חדש ולמידה על מצבי חיים ותרבויות שונות.

 

יום שיא ארצי

השתתפות ביום שיא חוויתי ומעשיר כמו ביקור בבית הנשיא

הכשרת השגרירים

 למידע והצטרפות לתוכנית הכשרת השגרירים 

bottom of page