top of page

מסלול חינוכי

פעולה באמצעות מוסדות חינוך

לצורך הרחבת המיזם לכל רחבי הארץ אתם מוזמנים לעשות שימוש במערכים המותאמים גם להפעלה ללא מדריך, אלא באמצעות הצוות החינוכי.

קהל יעד: תלמידים, צוות חינוכי, הורים.

תוכנית חינוכית "אחר אתה חבר"

  • הובלת תוכניות חינוכיות מותאמות לבתי הספר.

  • התוכנית מותאמת גם לסוג האוכלוסייה.

  • יצירת תוכניות לפעילות בבתי הספר ללא הטמעה.

Art Class

"שגרירים צעירים"

המטרה יצירת מועצת סובלנות ארצית (בדומה למועצת תלמידים) ובה לכל בית ספר במדינת ישראל יש נציג. לשם כך נקיים כבר בקיץ תשפ"ג קייטנה ל"חלוצים" אשר יהוו בסיס למועצה ושגרירים לפעילויות של המיזם בבית הספר ומחוצה לו.

Kids with Capes

"בתי ספר תאומים"

Children smiling with supplies

יום שיא

יום שיא יישובי או בית ספרי המסכם את תהליך הלמידה. ביום שיא תלמידים יציגו תוצרים, יסבירו על תרבויות שלמדו ויקיימו מפגשים פיזיים עם עמיתיהם מבתי הספר התאומים.

Children running at school
וראייטי.png

וראייטי חינוך

  • תוכנית לשילוב והכרה של שוני צרכים בתוכנית הראשית.

  • פעילויות ערכיות חברתיות בבתי הספר.

  • הרצאות מתנדבים.

bottom of page