top of page

מסלול ארצי

קידום המיזם וחשיפתו ברמה ארצית

השקת התוכנית

  • השקת התוכנית והצטרפות למיזם, האירוע יתקיים במרכז כנסים.

  • שולחן עגול עם ראשי רשויות/מנהלים/בעלי עניין.

Fist Bump

אמנה ארצית

לצורך הטמעת ערכי הסובלנות, ההכלה והכרת האחר אנו מובילים אמנה ארצית עם חתימה דיגיטלית ומס' חותמים המתעדכן בזמן אמת באתר. 

Signature

מסע ישראלי לבית הנשיא

מסע ישראלי בשביל ישראל במהלכו ישתתפו בתי ספר, ארגונים ואזרחים השותפים לחזון המיזם.

שיאו של המסע יתקיים בבית הנשיא או במקום ממלכתי אחר.

Celebrating Independence Day

"המירוץ לקבלת האחר"

המירוץ ל"קבלת האחר" עם ילדים שוני צרכים, בפעילות ייקחו חלק מובילי דעה לטובת קידום הערכים של המיזם.

Wheelchair Racers

סיכת הסובלנות

קמפיין התרמה לסיכת "אחר אתה חבר" בעלות של 1 ש"ח.

לחבר לקמפיין התרמה עסקים ובעלי עניין. כל הכסף ייתרם לטובת מטרה לקידום חזון המיזם. למשל: מרכז סובלנות, יצירת תוכן, אירועים וכד'.

Love

יום ספורט "קצת אחר"

יום ספורט בנושא "קבלת האחר" בסגנון פאראלימפיאדה. ביום זה המשתתפים יתנסו בפעילויות שונות המשלבות מוגבלות פיזית.

Paraplegic Sporting Event

פורטל ארצי

  • פורטל / אפליקציה המכיל בתוכו את כל המידע על התוכנית

  • ארגון פעילים ארצי, מאגר מתנדבים, יצירת קהילות

Website creation

מדיה חברתית

יצירת תכנים המותאמים לרשתות חברתיות: טיקטוק, אינסטגרם, פייסבוק וכד'. יופקו ויופצו תכנים על פי הערכים אותם אנו רוצים לקדם בשילוב ידוענים ומובילי דעת קהל.

Young influencer at work
bottom of page