top of page

משלבים כוחות

יוצרים מעגל השפעה באמצעות שילוב זרועות מתחומים שונים

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו

Untitled design_edited.png

ארגונים המבקשים לשלב כוחות לטובת מימוש השליחות החברתית שלהם.

גופים המעוניינים בצמצום פערים חברתיים מתוך אחריות לשיפור חיי האזרחים.

שותפים ותורמים המעוניינים לקדם

מטרות חברתיות.

ארגונים המציעים את שירותיהם ומעוניינים ליצור השפעה חברתית ושואפים לשוויון בחברה.

bottom of page