top of page

מסלול קהילתי

פעולה באמצעות הרשות המקומית

מתוך הבנה שלכל רשות יש המורכבות והצרכים שלה - מורכבות אידיאולוגית, דמוגרפית, יחסים בין שכנים, שיח עדתי וכו' - יקודם המסלול באמצעות מתודולוגיה שתותאם לצורך ולייחודיות של כל רשות ולטובת שיתוף וחיבור ראשי הרשות והתושבים לתהליך והמחויבות לצידה.

קהל יעד: כלל התושבים, חינוך בלתי פורמלי, גיל הזהב, סטודנטים

מרכזי קליטה

פעילויות שיתופיות בין תושבי העיר לבין העולים החדשים להכרת תרבויות חדשות, הרצאות והדרכות ממתנדבים.

Support Group

גיל הזהב

פעילויות במרכזים לקשיש ובתי אבות לחיזוק הקשר בין תלמידי תיכון לבין האוכלוסייה המבוגרת. במפגשים כל צד תורם מיתרונותיו לחיזוק הקשר. הלמידה ההדדית והחוויות המשותפות תורמים להבנה טובה יותר של בן הדור האחר.

Senior Men Playing Chess

סטודנטים

סטודנטים מתנדבים במסגרות החינוכיות - גני ילדים, בתי ספר, חט"ב, תיכונים ומעבירים פעילויות בנושא קבלת האחר.

College Students

מתנדבים

  • מאגר מתנדבים: הרצאות בנושא קבלת האחר, הרצאות יתקיימו בבתי הספר ובמתנ"סים.

  • מאגר הרצאות מוקלטות של הורים, אחים ובני משפחות של אנשים שוני צרכים.

  • קיום יום התנדבות יישובי ביום המעשים הטובים.

Community

אירוע יישובי

אירוע יישובי יחד עם כל השותפים לתוכנית - רשות, בתי ספר, הורים, מתנדבים. האירוע יעסוק בנושא קבלת האחר ויוצגו בו תוצרים של הפעילות.

Red Carpet Event
bottom of page