top of page

הכשרת שגרירי מועצת הסובלנות

מתחילים בבית (הספר)...

ברושור לאתר_edited_edited.png

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו להכשרה חווייתית ולהיות ה-שגרירים!

הפעילות שלנו

  • הקניית ערכים של חינוך לסובלנות, הבנה וכבוד לכל התרבויות.

  • השתתפות בפעילויות מרתקות וחדשות.

  • להכיר ילדים חדשים ולהתחבר לעולם התרבותי והחברתי.

  • הכשרה באמצעות כלים דיגיטליים מתקדמים של בינה מלאכותית.

  • נציגים לפעילויות של המיזם בבית הספר ומחוצה לו במהלך שנה"ל תשפ"ד.

מיקום הפעילות
בבית הספר

בתאריכים
יולי - אוגוסט 2023

בשעות
*יש להתעדכן מול בית הספר במועד המדויק

לתקשר

לקרב

לחבר

לחנך

Circle of people
bottom of page